הסדר הסתלקות שאושר במסגרת תובענה ייצוגית

ת״צ 62830-02-23 מנטל נ׳ מדיקסקייר

בהתאם לפסק הדין מיום 09.04.2024 בת”צ 62830-02-23 שאישר הסדר הסתלקות,

תינתן הטבה בסך 100 ₪ בכל קנייה משווי רכישת מוצר שמחירו מעל 300 ₪ לתקופה של 3 חודשים בין התאריכים 01.05.2024 עד 31.07.2024 (כולל) .